Naujienos

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kids and money animation“

RINKLIAVOS DARŽELIUOSE-PRAEITIS!

Vadovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, Kultūros ir Sporto departamento direktoriaus 2017 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr.A51-58301/17 informuojame, kad mokestis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymą mokamas už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas) ir naudojamas ugdymo reikmėms bei kitoms išlaidoms, reikalingoms ugdymo procesui užtikrinti. Tėvų papildomos rinkliavos draudžiamos, išskyrus tėvų savanorišką paramą įstaigai.

plakatas darzeliui A3

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Susijęs vaizdas

PRIEŠMOKYKLINUKŲ APSILANKYMAS SAUGAUS EISMO KLASĖJE

2017-09-07

 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams sudarytos sąlygos ugdyti ir plėtoti savo, kaip eismo dalyvio (pėsčiojo, keleivio, vairuotojo) saugaus eismo kompetenciją, mokytis ir gilinti teorines ir praktines saugaus elgesio kelyje žinias, ugdyti pagarbą žmogaus gyvybei ir jos išsaugojimui, pagarbą eismo dalyviams, atsakomybę už savo elgesį kelyje, suvokti eismo sistemą „Eismo dalyvis-transporto priemonė-kelias-eismo aplinka“.

Policijos pareigūnė Aistė Dijokaitė susitikimo metu priminė ir aptarė pagrindines saugaus elgesio kelyje taisykles, davė daug svarbių patarimų, kad kelyje neištiktų nelaimė ir kiekvienas iš mūsų laimingai pasiektume kelionės tikslą.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Susijęs vaizdas

RUGSĖJO PIRMOSIOS ŠVENTĖ LOPŠELYJE – DARŽELYJE ,,VĖTRUNGĖ”

2017 metų rugsėjo 1 – oji sukvietė visus į darželį: vaikučius, tėvelius, auklėtojas bei darželio bendruomenę. 

Šventę pradėjo ir visus pasveikino lopšelio-darželio ,,Vėtrungė” direktorė L.Lapickaja. 

 

 

 

 

    Šventę pradėjo ir visus pasveikino lopšelio-darželio ,,Vėtrungė” direktorė        L. Lapickaja. 

 

Po iškilmingos dalies buvo dainuojamos dainelės, sukami rateliai. Vaikučiai paleido į orą balionus su savo norais ir gražių mokslo metų palinkėjimais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susijęs vaizdas

………………………………………………………………………………………………………………………………..

GERBIAMI TĖVELIAI!!!

VILNIAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VĖTRUNGĖ“ NUO 2017 M. RUGSĖJO 1 D.

DIRBS 12 GRUPIŲ: 4 LOPŠELIO GRUPĖS, 6 IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS,

2 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS.

Susijęs vaizdas

Lopšelio „Nykštukų“ grupė (nuo 1 iki 1,5 metų)

                   Grupės darbo laikas nuo 7.30 iki 18.00 val.       

Auklėtojos: Laima Žukauskaitė ir Virgina Sidelnikienė

Auklėtojos padėjėjos: Laima Cibulskienė ir Marina Morkūnienė

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „questions animation“

Lopšelio „Kodėlčių“ grupė (nuo 1,5 iki 3 metų)

Grupės darbo laikas nuo 7.00 iki 17.30 val.  

Auklėtojos: Regina Eiliakienė ir Romualda Pliūrienė

Auklėtojos padėjėjos: Lina Gelažanksienė ir Julijana Pašin

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „butterfly animation“

Lopšelio „Drugelių“ grupė (nuo 2 iki 3 metų)

Grupės darbo laikas nuo 7.30 iki 18.00 val.

Auklėtojos: Tatjana Anusienė ir Danutė Laučinskienė

Auklėtojos padėjėjos: Jadvyga Vilkin ir Marina Morkūnienė

Susijęs vaizdas

Lopšelio „Viščiukų“ grupė (nuo 1,5 iki 3 metų)

Grupės darbo laikas nuo 6.30 iki 18.30 val.

Auklėtojos: Janina Mazaj ir Svetlana Kuncaitienė

Auklėtojos padėjėjos: Halina Baginska ir Galina Solden

Susijęs vaizdas

 „Zuikių“ grupė (nuo 3 iki 4 metų)

Grupės darbo laikas nuo 7.00 iki 17.30 val.

Auklėtojos: Jolanta Zinevič ir Jūratė Savickienė

Auklėtojos padėjėja: Jelena Gaveikienė

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „cloud animation“

 „Debesėlių“ grupė (nuo 3 iki 4 metų)

Grupės darbo laikas nuo 7.30 iki 18.00 val.

Auklėtojos: Indrė Ložkina ir Zita Bilinkevičienė

Auklėtojos padėjėja: Lucija Kizinevičienė

Susijęs vaizdas

 „Meškiukų“ grupė (nuo 4 iki 5 metų)

Grupės darbo laikas nuo 7.30 iki 18.00 val.

Auklėtojos:  Elena Gujytė

Auklėtojos padėjėja: Ana Sinkevič

Susijęs vaizdas

„DoReMi“ grupė (nuo 4 iki 5 metų)

Grupės darbo laikas nuo 7.00 iki 17.30 val.

Auklėtojai: Aušra Kučinskienė ir Pavel Paulius Karaman

Auklėtojos padėjėja: Irena Ložkina

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „birds animation“

 „Paukštelių“ grupė (nuo 5 iki 6 metų)

Grupės darbo laikas nuo 7.30 iki 18.00 val.

Auklėtojos: Loreta Kulokienė ir Elena Gujytė

Auklėtojos padėjėja: Lina Debeikienė

Susijęs vaizdas

Būdinti „Ąžuoliukų“ grupė (nuo 5 iki 6 metų)

Grupės darbo laikas nuo 6.00 iki 20.00 val.

Auklėtojos: Ana Nejaglovienė ir Zinaida Martinkevič

Auklėtojos padėjėja: Marytė Grikinienė

Susijęs vaizdas

Priešmokyklinio ugdymo „Smalsučių“ grupė (nuo 6 iki 7 metų)

Grupės darbo laikas nuo 7.00 iki 17.30 val.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė: Ilona Masevič

Auklėtojas: Pavel Paulius Karaman

Auklėtojos padėjėja: Galina Kološa

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „learning kids animation“

Priešmokyklinio ugdymo „Gudručių“ grupė (nuo 6 iki 7 metų)

Grupės darbo laikas nuo 7.30 iki 18.00 val.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė: Nijolė Jaroševičienė

Auklėtoja: Virgina Sidelnikienė

Auklėtojos padėjėja: Agneta Pometko

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Susijęs vaizdas

KĄ TĖVELIAMS BŪTINA PADARYTI PRIEŠ IŠLEIDŽIANT VAIKĄ Į DARŽELĮ

     Vaiko sveikatos pažymėjimą būtina pristatyti ikimokyklinio ar mokyklinio ugdymo įstaigai, kurią lankys vaikas. Pažyma galioja vienerius metus, todėl kartą metuose visi tėvai turi nuvesti vaiką pas šeimos gydytoją ir gydytoją odontologą, kurie patikrins vaiko sveikatos būklę bei išduos minėtą dokumentą.
 
„Vaiko sveikatos pažymėjimas galioja 12 mėnesių, tad visuomet rekomenduojame juo pasirūpinti iš anksto. Pastebima tendencija, kad prieš pat rugsėjo 1-ąją gydymo įstaigose susidaro nemenkos eilės, nebėra vietų pas šeimos gydytojus. Tad delsiantys iki paskutinės minutės žmonės gali nespėti laiku pasirūpinti vaiko sveikatos pažyma. 
 
IŠSAMESNĖ INFORMACIJA
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „SUN ANIMATION“

PRAMOGA

„PIEŠIAME VASARĄ“

Tuomet sekė tas gražus sezonas…Vasara… Oras buvo pripildytas svajingos ir magiškos šviesos. O klimatas tapdavo tokiu tarsi būtų sukurtas iš viso vaikystės gaivumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „happy parents animation“

TĖVELIŲ DĖMESIUI!!!

  1. PRAŠOME LAIKU IR RAŠTU INFORMUOTI LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖTRUNGĖ“ DIREKTORĘ APIE DEKLARUOJAMOS IR FAKTINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS, TELEFONO NUMERIO PASIKEITIMĄ.
  2. PRIMENAME, KAD PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIES 3.11 PUNKTĄ TĖVAI ĮSIPAREIGOJA: 11. laiku, nustatyta tvarka ir terminais sumokėti Savivaldybės nustatyto dydžio mokestį už teigiamas paslaugas;

TERMINAS YRA IKI EINAMOJO MĖNESIO 20 DIENOS.

VASAROS LAIKOTARPIU NUO BIRŽELIO 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. VAIKŲ NELANKYTAS DIENAS ŽYMIME KAIP ATOSTOGAS, BET LIGOS ATVEJU TĖVAI PRIVALO INFORMUOTI ĮSTAIGĄ APIE LIGĄ IR PRISTATYTI PAŽYMĄ PO LIGOS.

  1. VADOVAUJANTIS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 10 D. SPRENDIMU NR. 1-2184, 10.3 PUNKTU, TĖVAI (GLOBĖJAI), TĘSIANTYS MOKSLUS, TURI PAŽYMAS APIE STUDIJAS KIEKVIENAIS METAIS VASARIO IR RUGSĖJO MĖNESIAIS.

DIREKTORĖ

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Susijęs vaizdas

Poilsis nėra tinginiavimas. Vasarą gulėti žolėje besiklausant vandens čiurlenimo ar stebėti plaukiančius debesis visai nėra laiko švaistymas. John Lubbock

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Susijęs vaizdas

Birželio 22 d. lopšelyje darželyje ,,Vėtrungė“ vyko Joninėms skirta šventė.  

Vaikai šoko, dainavo ,žaidė ir paparčio žiedo ieškojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaminame Joninių vainikus:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

NAUJAI PRIIMTŲ VAIKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI!!!

Pagrindiniai aspektai į kuriuos būtina atkreipti dėmesį:

  1. Dėl dokumentų pateikimo. Dažniausiai klausymų iškyla dėl dirbančių tėvų pažymos, patvirtinančios, kad jų darbuovietės A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė. Pažyma yra laisvos formos, ją parašo darbdavys, nurodydamas, kad tėvo/mamos (globėjo) A klasės išmokų deklaracijoje nurodyta deklaruota gyvenamoji vieta yra Vilniaus miesto ar kita savivaldybė. Pažymą turi pristatyti tik dirbantys tėvai. Nedirbantys tėvai bei mamos, išleistos vaiko gimdymo/priežiūros atostogų, dirbantys pagal verslo liudijimus arba kitais panašiais atvejais, patys turi parašyti informaciją apie tai ir patvirtinti savo parašu. 
  2. Pažymos apie vaiko sveikatą gali būti pristatytos ir vėliau, kadangi šiuo metu poliklinikose didelės eilės.
  3. Dėl sutarčių pasirašymo. Tėvai, gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, privalo iki birželio 30 d. raštu patvirtinti vaiko atvykimą. 

Iškilus klausimams maloniai prašome kreiptis į darželio administraciją

tel. 8 (5) 261 9160

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kindergarten animation“

………………………………………………………………………………………………………………………………..

MIELI TĖVELIAI,

INFORMUOJAME, KAD PARAMOS IR LABDAROS LĖŠAS GALIMA PERVESTI Į

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖTRUNGĖ“ BĮBA PARAMOS IR LABDAROS

SĄSKAITĄ  LT684010042403951807

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME UŽ PARAMĄ

Susijęs vaizdas

………………………………………………………………………………………………………………………………..

BIRŽELIO 1 D. TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA

…aš turiu teisę gyventi nieko nebijodamas… aš turiu teisę gyventi su savo mama ir tėveliu… kai aš sergu, man turi būti suteikta medicinos pagalba… aš turiu teisę lankyti darželį ir mokyklą… niekam nevalia manęs mušti… visi vaikai yra svarbūs… aš turiu teisę sakyti tai, ką galvoju… aš turiu teisę žaisti…

Visi vaikai turi teisę į laimingą vaikystę!

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „child in our hands“

Lopšelio-darželio „Vėtrungė“ vaikai šventė Vaikų gynimo dieną labai linksmai. Iš ryto jie sportavo kartu su animaciniais personažais, vėliau salėje dalyvavo madų šou (drabužiai buvo kuriami iš atliekų), visi kartu dėliojo milžinišką gyvatę iš pačių nuspalvintų kortelių ir žiūrėjo animacinį filmuką. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos seimas“

Gegužės 26 d  rytą priešmokyklinių grupių vaikai įšvyko aplankyti LR Seimą. Ekskursijos metu, Seimo gidė supažindino  su Seimo funkcijomis ir struktūra
Ekskursijos dalyviai lankėsi Konferencijų salėje, kurioje vyksta Seimo narių susitikimai su žiniasklaidos atstovais. Taip pat apžiūrėjo Seimo posėdžių bei Kovo 11-osios sales, klausėsi gido pasakojimų apie Seime vykstančius renginius, parodas.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

„GUDRUČIŲ“ IR „SMALSUČIŲ“ GR. IŠLEISTUVIŲ ŠVENTĖ

Kaip ir paukščiams, mes jums palinkėsim

Šiandien tako šviesaus per erdves.

Te šie žodžiai į gėrį ir šviesą

Kuo tiesiausiai visus jus nuves.

Ir te pasakų mėlynos pilys,

Jūsų vaikiškas juokas skambus

Tartum kraitis į ilgą kelionę

Jus lydės ir jums kelrodžiu bus.

 

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „išleistuvių varpelis“

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTAS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJAI UŽTIKRINTI

Skaityti čia:

elektronins-pranesimas-mokykloms

…………………………………………………………………………………………………………………………..

GERB. TĖVELIAI!!!

Dažnai mokėjimai už darželį atliekami neteisingai, todėl būtinai pasidomėkite mokėjimo tvarka paspaude šią nuorodą

imokos-uz-vaiku-darzeli-2016

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS IR PAKEITIMAI

„DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO“

https://www.vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30248517

https://www.vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30250982

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Mūsų įstaigos vaikai ir šiais mokslo metais dalyvauja tarptautinėje programoje

zipio-logo-n11„ZIPIO DRAUGAI“

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Šiais metais programoje dalyvauja: „Nykštukų“ gr.(auklėtoja Regina Eiliakienė), „Kodėlčių“ gr. (auklėtoja Virgina Sidelnikienė), „Gudručių“ gr. (auklėtoja Nijolė Jaroševičienė).

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 kimochi1

Mūsų darželyje įgyvendinama emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochi“:)

„Kimochis“ (japonų k. kimochi reiškia „jausmas“). Tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos, padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir  išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas. Kimochiai – skirtingus charakterius turičios lėlytės. Spalvingi Kimočių  charakteriai – tai nuolat besimainančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė.

Programoje dalyvauja „Meškiukų“ grupės vaikai ir auklėtoja Anželika Duk.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                    TĖVELIŲ DĖMESIUI!!!                                                                                

 PRIMENAME, KAD PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIES 3.11 PUNKTĄ TĖVAI ĮSIPAREIGOJA: 3.11. laiku, nustatyta tvarka ir terminais sumokėti Savivaldybės nustatyto dydžio mokestį už teikiamas paslaugas;                                    TERMINAS YRA IKI EINAMOJO MĖNESIO 20 DIENOS.                                    VASAROS LAIKOTARPIU NUO BIRŽELIO 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. VAIKŲ NELANKYTAS DIENAS ŽYMIME KAIP ATOSTOGAS, BET LIGOS ATVEJU TĖVAI PRIVALO INFORMUOTI ĮSTAIGĄ APIE LIGĄ IR PRISTATYTI PAŽYMĄ PO LIGOS. PRIMENAME, KAD IKI RUGSĖJO 1 D. VISI PRIVALO PRISTATYTI GYDYTOJO PAŽYMAS 027 FORMĄ.

DIREKTORĖ

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „dėkojame“

…………………………………………………………………………………………………………………………..